Здравина

Мисля, следователно съществувам
Логика и реторика
Икона логика.svg
Основни статии
Обща логика
Лоша логика
Тази статия е мъниче .
Можете да помогнете на RationalWiki чрез разширявайки го .

В дедуктивна логика ,здравинае свойство на аргументи, свързани с валидност . An аргумент е валидно, ако и само ако е невъзможно заключението да е невярно, докато предпоставките са верни (т.е. заключениетотрябва даследват от помещенията), но аргументът е солиден, ако и само ако е валиденинеговите помещения всъщност са верни.


Обърнете внимание, че аргументът може да бъде валиден, без да е издържан. Вземете например:

P1: Ако някой знае и използва логика и научна разсъждения, тогава те не се разпространяват уау .
P2: Дийпак Чопра познава и използва логика и научни разсъждения.
° С: Следователно, той не разпространява уха.

Заключението от P1 и Р2 да се ° С е валиден (утвърждаващ предишното) и по този начин аргументът е валиден. Въпреки това, тъй като Р2 е false, аргументът не е издържан.