Наука

1. Учените са сред групите с най-голямо доверие в обществото, въпреки че мнозина оценяват практическия опит над опитността

На 20-те анкетирани места има относително голямо доверие към военните и учените да правят това, което е правилно за обществеността; доверието обикновено е по-ниско