Наука

Как учените ангажират обществеността

Повечето учени (87%) смятат, че е важно да участват в дебати за публичната политика. Почти половината използват социалните медии, за да обсъждат или следват науката, а почти една четвърт блог за науката и изследванията.

Как участват учените

Учените са широко ангажирани с граждани, които не са експерти и някои от връзките са изградени чрез социални медии и блогове. Почти всички AAAS


Възгледи на учените: Най-много одобряват активната роля в публичните дебати за науката и технологиите

Американските учени виждат себе си като изправена пред предизвикателна среда и се опитват да отговорят на нея. Както подробно описахме в нашия скорошен доклад, учените,

Американци, въпроси на политиката и науката

Политическите възгледи на обществеността са силно свързани с нагласите по въпросите на климата и енергетиката, но са по-малко важни по въпросите на биомедицината, безопасността на храните и космоса.