Ирак и Виетнам: решаваща разлика в мнението

от Джоди Т. Алън, Ниланти Самаранаяке и Джеймс Албритайн, младши


Докато общественото мнение по отношение на правотата и напредъка на войната в Ирак е следвало път, който не е различен от начертания по време на войната във Виетнам, една важна разлика се откроява: общественото отношение към военните.

ФигураКакто в случая с инвазията в Ирак, ръководена от САЩ, малко от обществеността първоначално възприемат мрачно мнението на намесата на САЩ във Виетнам. През март 1966 г. само около всеки четвърти американци (26%) казаха на анкета на Gallup, че смятат, че изпращането на американски войски във Виетнам е грешка. Но тъй като това участие се задълбочаваше и удължаваше, броят на тези възгледи нарастваше повече или по-малко стабилно, нараствайки до повече от половината през август 1968 г. и до 60% в началото на януари 1973 г.

В онази епоха рязък спад в доверието в американското военно ръководство съпътства нарастващото американско разочарование от войната в Югоизточна Азия. През февруари 1966 г. проучване на Харис установи, че повече от шест на всеки десет (62%) изразяват голямо доверие в „хората, управляващи армията“. До март 1973 г. проучване на NORC установи, че броят им е спаднал до 32%.

През четирите години от началото на войната в Ирак обществените нагласи за самата война следват подобна тенденция на намаляване. Не толкова мненията на американската армия.


ФигураМалко след началото на войната през март 2003 г. проучване на Pew установи само около един на всеки пет американци (22%), които нарекоха намесата грешно решение. Към декември 2005 г. този брой се е увеличил до почти всеки втори (48%) и след някои възходи и спадове с разгръщането на събитията достигна 54% в анкетата на Pew от февруари 2007 г. (Прочетете анализ на тенденциите в отношението към различни аспекти на войната в Ирак.)В същото време обаче позитивното отношение към военните, поне като цяло, едва ли е намаляло.1През десетилетията след Виетнам силно позитивното отношение към военните бяха рядкост. Проучванията на Pew / Times Mirror установяват „много благоприятно“ отношение към военните, вариращо в района на 20% в края на 80-те години, скачащо за кратко до 60% след кратката и успешна война в Персийския залив, и след това отстъпване в 20% -30% обхват до атаките срещу Пентагона и Световните търговски центрове през септември 2001 г. През юли 2001 г., преди 9-11 терористични атаки, проучване на Pew установи, че 29% от американците изразяват много благоприятна гледна точка на американската армия, макар и допълнителна 52% казаха, че имат предимно благоприятна гледка.


След атаките одобрението нарасна, както през 1991 г. В проучване на Newsweek през май 2002 г. положителното отношение към армията беше почти универсално: шест на всеки десет сред обществеността (59%) изразиха много благоприятна гледна точка за американската армия и допълнителни 34% казаха, че имат предимно благоприятна гледка. Три години по-късно, през март 2005 г., проучване на Pew установява слаб спад в тези високи нива на одобрение: напълно 87% казват, че имат благоприятен поглед към военните, включително половината (49%), които казват, че имат много благоприятна гледка. Последното озвучаване на това мнение от Pew през януари 2007 г. установи, че тези цифри са практически непроменени: 84% са изразили положителна гледна точка на военните, включително 47% с много благоприятна.


Бележки

1Имайте предвид, че въпросите, задавани през периода на Виетнам, се отнасят конкретно до военните лидери, докато проучванията от ерата на Pew в Ирак се отнасят до военните като цяло. Проучване на Opinion Research Corporation от 1971 г. обаче установи сходни нива на благосклонност, когато обществеността беше попитана за отношението към „нашите въоръжени служби като цяло“.