Иранският глобален образ предимно отрицателен

възгледи на ИранС наближаването на крайния срок за преговорите за ядрената програма на 30 юни, ново проучване на Pew Research Center установява, че отношението към Иран е предимно негативно в световен мащаб. Мнозинствата или множествата в 31 от 40 анкетирани държави са с неблагоприятно мнение за Ислямската република. И в няколко държави с мюсюлманско мнозинство в Близкия изток и Азия рейтингите значително намаляха през последните години.


През юни се отбелязва и втората годишнина от избора на иранския президент Хасан Роухани, който обикновено получава ниски оценки сред анкетираните страни от Близкия изток.

Това са сред ключовите открития на ново проучване на изследователския център Pew, проведено в 40 държави сред 45 435 респонденти от 25 март до 27 май 2015 г.

Ниски оценки за Иран в Близкия изток, други региони

Повечето анкетирани държави смятат негативно за Иран, като глобалната медиана от 58% казва, че имат неблагоприятно мнение за страната, която граничи с Афганистан на изток и Ирак на запад. Пакистан е единствената анкетирана страна, в която мнозинството (57%) гледа на Иран благосклонно.

В Близкия изток приблизително девет на всеки десет израелци (92%) имат отрицателно мнение за Иран, включително почти всички израелски евреи (97%) и повече от шест на десет израелски араби (63%).


Отношенията са почти толкова отрицателни в Йордания, където 89% имат неблагоприятна представа за Иран. По-малки мнозинства от турци, ливанци и палестинци също дават ниски оценки на своите регионални съседи. Междувременно в Ливан нагласите се разделят по религиозна линия. Повече от девет на всеки десет ливански шиита мюсюлмани (95%) изразяват aположителенмнението на Иран - страната с най-голямото население на шиитите в света - в сравнение с 29% от ливанските християни и само 5% от сунитските мюсюлмани.

С изключение на Пакистан, обществеността в Азиатско-Тихоокеанския регион е или смесена, или отрицателна в оценките си за Иран. Неблагоприятните възгледи за ислямската република са особено широко разпространени в Япония и Австралия (съответно 73% и 67%). Дори в Пакистан мнението за Иран донякъде се влоши, като отрицателната оценка се увеличи от 8% на 16% през последната година.Образът на Иран страда и в Латинска Америка, където медиана от 61% в шест държави изразява неблагоприятни възгледи. Публиките в Африка, макар и отрицателни по баланса, са по-смесени в оценките си за Иран. Медиана от 39% в девет изследвани африкански държави гледат на Иран в негативна светлина, 32% гледат на нацията положително и една четвърт не предлагат никакво мнение. В Нигерия нагласите се различават сред преобладаващите религиозни групи: 43% от мюсюлманите изразяват благоприятни възгледи за Иран, докато само 23% от християните поддържат това мнение.


На фона на преговорите за бъдещето на ядрената програма на Техеран, обществеността в т. Нар. Страни „P5 + 1“ обикновено критикува Иран. Приблизително три четвърти от американците (76%) гледат на Иран неблагоприятно, на практика непроменени от миналата година. Мнозинството във Франция (81%), Германия (78%), Великобритания (62%) и Китай (61%) споделят това мнение. Само в Русия около една трета (34%) оценяват Иран положително и дори тук преобладаващото мнение е отрицателно (44%).

Намаляващи оценки за Иран в мюсюлманските мнозинства

възгледи на ИранВероятно повлияни от политическото и сектантско напрежение в Близкия изток, благоприятните възгледи за мнозинството от шиитския Иран рязко спаднаха в някои държави с мнозинство от мюсюлмани през последното десетилетие.


От 2006-2007 г. положителните рейтинги на Иран са спаднали с по 41 процентни пункта в Индонезия и Йордания. Турското обществено мнение също се е влошило значително (-36 точки) за същия период. Значителен спад в положението на Иран се забелязва и в Малайзия (-22), палестинските територии (-21) и Пакистан (-15). В Ливан мненията за Иран остават относително стабилни - 41% в момента изразяват положителна гледна точка, подобно на 36%, регистрирани през 2007 г. През последните осем години обаче процентът на ливанските шиити, които иматмногоблагоприятното мнение за персийската нация се е увеличило значително, нараствайки от 47% на 80%.

Малка подкрепа за Rouhani в Близкия изток

гледки към rouhaniКакто е случаят с неговата страна като цяло, иранският президент Хасан Роухани получава като цяло лоши оценки сред съседните публики в Близкия изток, като половината или повече във всяка от анкетираните страни го гледат неблагоприятно. В Ливан възгледите се разделят по религиозна линия: 95% от ливанските шиити имат положително мнение за Рухани, в сравнение с една четвърт от християните и приблизително един на всеки десет сунити (11%). От първата му година на управление благоприятните рейтинги на иранския президент леко се увеличиха в палестинските територии (+10 процентни пункта) и Йордания (+8).