Глобален

Неупълномощени имигранти в Италия

Приблизително 500 000 до 700 000 неоторизирани имигранти са живели в Италия през 2017 г., спрямо 300 000 до 500 000 през 2014 г., според новите оценки на Pew Research Center въз основа на последните налични данни.

Неупълномощени имигранти в Германия

Приблизително 1,0 милиона до 1,2 милиона неоторизирани имигранти са живели в Германия през 2017 г., в сравнение с 500 000 на 600 000 през 2014 г., според новите оценки на Pew Research Center, базирани на последните налични данни.