• Основен
  • Новини
  • Графика на седмицата: Как две десетилетия глобализация са променили света

Графика на седмицата: Как две десетилетия глобализация са променили света

Източник: Миланович, Б., водещ икономист, Изследователски отдел на Световната банка, Глобално неравенство на доходите по цифрите.

Понякога графиката ни вдъхновява не чрез своите творчески анимации или хипнотизиращи интерактивни елементи, а от това колко много може да обясни с колко малко. Ето защо харесваме тази диаграма от Бранко Миланович, водещ икономист в изследователския отдел на Световната банка (както е отбелязано от Джеймс Плънкет, директор на политиката в Фондация за резолюция на британския мозъчен тръст). Миланович обича да го нарича: „Как се промени светът между падането на Берлинската стена и падането на Уолстрийт.“


Вертикалната ос измерва ръста на реалния доход (измерен в постоянни долари на база паритет на покупателната способност) между 1988 и 2008 г. Хоризонталната ос показва не време, а нива на доходи, от най-ниското до най-високото. Например, втората точка на графиката отбелязва 10-ия процентил доход, което означава, че хората, които са изкарали само 10% от населението на света; за тази група реалният доход се е увеличил с повече от 40% през този 20-годишен период.

Най-добрите 1% очевидно са се справили добре през разглеждания период, но Миланович отбелязва, че най-големите печалби са настъпили по-надолу по стълбата на доходите. „Именно там ... откриваме около 200 милиона китайци, 90 милиона индийци и около 30 милиона души от Индонезия, Бразилия и Египет“, пише той. „Тези две групи - глобалните 1% и средните класове на развиващите се пазарни икономики - наистина са основните победители в глобализацията.“

Дори сред долната трета на глобалното разпределение на доходите реалните доходи са се повишили значително; като цяло, Миланович пише, „(i) т беше най-дълбоката глобална реконструкция на икономическите позиции на хората след Индустриалната революция.“

„Губещите“ са най-долните 5% (най-вече хората в Африка, казва Миланович), а хората се групират около 80-ия процентил. Повечето от тази последна група живеят в развитите страни - някои в посткомунистическите страни, които не са се приспособили добре към глобализацията, но също и по-ниските средни класове на напредналите икономики като САЩ и Германия. Доказва ли това, че печалбите от Азия са дошли за сметка на американските работници? Миланович е много предпазлив по този въпрос, като казва, че макар че „(g) данните за локалния доход не ни позволяват да установим или да отхвърлим причинно-следствената връзка ... те са доста предположителни, че двете явления може да не са свързани“.